JAK SPRÁVNĚ ZATOPIT

JAK SPRÁVNĚ ZATOPIT

Abyste se mohli těšit z čistého plamene plápolajícího ve vaší krbové vložce či krbových kamnech, musíte umět správně zatopit a přikládat. My vám poradíme, jak na to! Ještě před samotným zatápěním se však ujistěte, že výkon zařízení je vyhovující k vytápěnému prostoru. Proto vám doporučuji, aby celý systém zapojovala příslušná osoba, kamnář.

1. Před prvním zatopením

První zatopení v krbové vložce proveďte ještě před jejím obestavěním. Krbovou vložku postavte na stojan či krbovou podezdívku, napojte na komín a zatopte. Tímto se krbová vložka vypálí, vyzkouší a dojde k zjištění netěsností na kouřovodu. V případě, že instalujete teplovodní krbová kamna, je nutné provést topnou zkoušku po napojení na topný systém. Zkoušku proveďte s kvalifikovaným topenářem, který odhalí případné nedostatky v zapojení.

Při prvním zatopení se může z kamen či krbové vložky linout namodralý kouř a zápach. Nemějte obavy. Produkt je totiž z výroby nastříkán barvou, která řádně vytvrdne až teplem. Tento proces je doprovázen zápachem, popřípadě i kouřem a vzniká u všech kamen a krbových vložek. Doporučujeme tedy zatápět v ranních hodinách, abyste přes den stihli vyvětrat.

2. Jak rozdělat oheň

Na úplném začátku budeme potřebovat podpalovač nebo noviny, tyto dáme do kamen a zasypeme 1-2 kg suchými třískami. Tak vytvoříme pro oheň dobrý základ.

Nejlepší jsou smrkové třísky. Následně klademe cca 1,5 kg naštípaného dřeva.

Pro rozdělání ohně je velmi důležitý vzduch. Jednou ze zásadních věcí je tedy zcela otevřít přívod sekundárního vzduchu.

Zapalte třísky a dvířka krbových kamen nechte pootevřená. V komíně se tak vytvoří správný tah. Po 5 – 10 minutách můžete dvířka zavřít.

3. Jak přikládat

Po uběhnutí 10 – 20 minut můžete přejít k dalšímu přikládání. Ve spalovací komoře je již vytvořena dostatečná základová vrstva. Tu rozprostřete pohrabáčem po dně spalovací komory a přiložte 2 – 3 polena. Stále máme zcela otevřený přívod vzduchu.

Takovéto rozdělání ohně by mělo zabezpečit kvalitní a vytápění Vašeho interiéru. Sekundární vzduch regulujte podle potřeby a podle současné fáze spalování. Samozřejmě, čím více vzduchu, tím větší žár.

Komentář

Na dně spalovací komory je dobré nechávat 2 – 3 cm vysokou vrstvu popela. Ta bude fungovat jako izolace roštu. Zvýší se tak spalovací teplota, což přispívá k čistému spalování. K rozdělávání ohně samozřejmě doporučujeme používat praktickou ochrannou rukavici, zásobník na dřevo a krbové nářadí.